Opdateret: 15. marts 2021

__________________________________Webside om Danske Militærfly__________________________________

______Flyvevåbnet___________Hærens Flyvertropper______Marinens Flyvevæsen__________Svævefly________

_____Wrecks & Relics_______W & R på Google maps__________Havarier___________Type & Kodebogstaver___

_________UAV________________Civile Fly_____________Købe- & efterladte fly________Den Danske Brigade___

__Anvendte forkortelser_______Download Milfly.dk___________Om Milfly.dk____________Milfly på Facebook___

Kommentarer slået fra.
TOP